kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores

Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores – Rzeszów,
7-10 września 2017

IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, który zakończył się w stolicy Podkarpacia, zgromadził ponad 1100 chórzystów z całego kraju i z zagranicy. Do Rzeszowa przyjechali również zaproszeni goście z narodowych Federacji Pueri Cantores, które działają na wszystkich kontynentach świata.

Dni śpiewu i modlitwy zakończyły się Galowym Koncertem w kościele katedralnym 9 września. Uczestniczyli w nim, jako śpiewacy oraz audytorium, nasi parafianie.

pueri

Polska Federacja PUERI CANTORES została utworzona w 1992 roku w Tarnowie i jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES. Organizacja ta powstała w 1944 roku w Paryżu. Działa w ramach struktur Kościoła Katolickiego oraz podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Istnieje w blisko 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Tworzą ją chóry dziecięce, a także dziewczęce i młodzieżowe. Ich głównym zadaniem jest śpiewanie w liturgii, a chrześcijański system wartości stanowi podstawę ich życia i postępowania – jak mówił do zgromadzonych Pueri Cantores w Rzymie 1999 roku Jan Paweł II – Macie ważną rolę do spełnienia w życiu Kościoła. Jesteście małymi posłańcami Piękna.

Na terenie Polski działa obecnie 37 zespołów zrzeszonych w PF PC. Realizują one elitarną misję Federacji. Przejawia się ona poprzez pielęgnowanie śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego i wielogłosowej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej. Federacja wspiera zrzeszone w niej chóry w ich działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej i kulturalnej. Jedną z głównych idei głoszonych przez PUERI CANTORES jest zawołanie założyciela organizacji, Ojca Fernanda Mailett: Pueri omnes in diebus venturis pacem Dei cantabunt! (Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!).

Wymowną formą działalności Federacji są organizowane co 2-3 lata kongresy krajowe i międzynarodowe. Ich zasadniczym celem jest dawanie świadectwa wiary, chrześcijańskiego stylu życia oraz ukazywanie piękna muzyki sakralnej. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez udział we wspólnym śpiewie liturgicznym oraz koncertach.

puericantores.pl/rzeszow2017