kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 2017

OSTATNIA DESKA RATUNKU – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA

      Jest większa od odpustu zupełnego. Przerasta także niejako same sakramenty święte (poza chrztem). Jest niebywałą łaską, którą można zyskać tylko w ten jeden dzień – Święto Miłosierdzia Bożego. Łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” jest największą z obietnic Jezusa Chrystusa związanych z tą niedzielą.

      Jezu ufam TobieŚwięto Miłosierdzia Bożego wypada w II Niedzielę Wielkanocną, czyli pierwszą po Zmartwychwstaniu. Pragnął go sam Jezus, który objawił to św. siostrze Faustynie Kowalskiej w słowach: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Święto ustanowił Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej. Potem zostało rozciągnięte na całą Polskę, a w końcu, podczas kanonizacji s. Faustyny, na cały świat.

      Łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” jest o tyle niezwykła, że nie tylko gładzi kary za grzech (jak odpust), ale także winy. Poza tym, tylko sakrament chrztu jest w stanie usunąć całkowicie wszystkie winy i kary (ks. prof. I. Różycki). Aby zyskać tę łaskę, należy spełnić podstawowe wymogi:

  • być w stanie całkowitego oderwania od grzechu (dlatego nie jest konieczne przystępowanie do spowiedzi konkretnie w tym dniu)
  • przyjęcie Komunii św. w tym dniu
  • przeżywanie Święta w duchu ufności względem Boga i miłości bliźniego (dobrze jest modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwą oraz spełniać uczynki miłosierdzia).

      W Kościele przeżywamy Okres Wielkanocny, czas radości ze zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią, wdzięczności za dar odkupienia. Ale mimo tego Jezus mówił: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Uchwyćmy się więc Jezusa i przyjmijmy łaski, które chce nam udzielić. A Miłosierdzie Boga sławmy każdego dnia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Michael, nr 844