kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

POŻEGNANIE_STAREGO_ROKU_2016

POŻEGNANIE STAREGO ROKU 2016

SYLWESTER2016

„…Panie, Jezu Chryste, w ostatnim dniu roku przychodzimy do Ciebie, by razem z Tobą zakończyć tę część naszego życia, która zamyka się w dniach minionego roku…”

Rok 2016 jest już tylko wspomnieniem w historii. Odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji, zastanowienia, zamyślenia. Jaki był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości, czy też będzie rzutować na moją przyszłość? Przypominamy sobie miniony okres, to co zdarzyło się dobrego, a może także przykrego. Wspominamy ludzi, którzy w tym roku od nas odeszli. Dla niejednego koniec roku to także czas rozrachunku z samym sobą i własnym życiem. Zebrani w wieczór „Starego Roku” o godz. 16:30 uczestniczyliśmy w Nieszporach prowadzonych przez ks. Jakuba. Uroczyste odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” było wyrazem dziękczynienia za wszelkie dobro, którym nas Pan Bóg obdarzył w minionym roku.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem było zwieńczeniem tego pięknego i podniosłego nabożeństwa. Później we Mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich naszych księży, której przewodniczył nasz rodak ks. Paweł Synoś dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wiary, za wszystkie łaski. Homilię podsumowującą pracę duszpasterską, sprawy organizacyjne i gospodarcze wygłosił ks. Proboszcz. Wyraził on podziękowania wszystkim naszym księżom, siostrom zakonnym pełniącym posługę w naszym kościele, wszystkim grupom parafialnym, jak również tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu naszej Wspólnoty i swoją pracą, modlitwą i ofiarami budowali jej stan duchowy i materialny. Na zakończenie ks. Proboszcz w imieniu swoim i wszystkich kapłanów złożył życzenia noworoczne.

Ewelina Nawacka