STATYSTYKI

Licznik odwiedzin
1586616
Visit Today : 114
Visit Yesterday : 184
This Month : 1492
This Year : 31194
Total Visit : 1586616
Hits Today : 332
Total Hits : 478117
Who's Online : 2

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego. W Kościołach wschodnich poświęcenie to jest zarezerwowane patriarchom.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do Bierzmowania z parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie w roku 2021

BIERZMOWANIE 2018

17.03.2018 BIERZMOWANIE 2018

17.03.2018 BIERZMOWANIE 2018 Dnia 17 marca 2018 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 17.00 w naszym parafialnym kościele młodzież z rąk ks. Bp Edwarda Białogłowskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania. Do tego wydarzenia młodzi z parafii św. Michała Archanioła i św. Królowej Jadwigi przygotowywali się przez formacyjne spotkania, zamknięte weekendowe rekolekcje w domu bł. Karoliny na Przybyszówce, udział w liturgiach Eucharystycznych i licznych nabożeństwach. Przedstawiciele młodzieży przystępującej do Bierzmowania czynnie włączyli się w

Czytaj więcej »
Duch wi ty

BIERZMOWANIE 2019

14.01.2018 BIERZMOWANIE 2020       Nasza parafia  będzie rozpoczynać przygotowania do sakramentu bierzmowania (w roku 2020), do którego zaproszona jest chętna młodzież naszej parafii z obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz starsza. Zapisy będą miały miejsce w kwietniu i maju 2019 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zapoznać się z informacjami, który będzie można pobrać w tych miesiącach ze stolików na tyle kościoła oraz w zakrystii.  

Czytaj więcej »