kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

ŚW. CECYLIA

cecylia22.11.2017

ŚW. CECYLIA

W Złotej legendzie Jakuba de Voragine czytamy następujące słowa: ,,Przyszła wreszcie noc, kiedy Cecylia znalazła się ze swym małżonkiem w tajemniczej ciszy sypialni. Wówczas tak przemówiła do niego: »Najmilszy, kochany chłopcze, istnieje tajemnica, którą ci wyznam, jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz jej strzegł troskliwie. […] Jest przy mnie anioł Boży, który mnie kocha i czujnie strzeże mego ciała. Jeśli on zobaczy, że ty zbliżasz się do mnie z pożądliwością, uderzy cię, a wtedy stracisz kwiat swej najmilszej młodości. Jeśli jednak przekona się, że kochasz mnie czystą miłością, to pokocha ciebie tak jak mnie i okaże ci swoją chwałę. […] Będziesz go mógł zobaczyć, jeśli uwierzysz w prawdziwego Boga
i obiecasz, że się ochrzcisz”.

Tak brzmi fragment legendy o świętej Cecylii. Według niej święta urodziła się w wysoko postawionej rodzinie patrycjuszy rzymskich. Sama jednak została chrześcijanką i w bardzo młodym wieku złożyła ślub czystości. Jednak jej rodzina postanowiła wydać ją za równie dobrze postawionego młodzieńca imieniem Walerian. Jak słyszeliśmy, wyjawiła mu swój sekret, a on udał się w tajemnicy do pewnego starca, który, po wyznaniu wiary przez Waleriana, udzielił mu chrztu. Tym starcem miał być sam papież Urban I. Cecylii udało się również nawrócić brata swojego męża, Tyburcjusza. Cała trójka poniosła śmierć męczeńską w wyniku prześladowań chrześcijan. Sama Cecylia, którą próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, była duszona, a później, oddana w ręce kata, poniosła śmierć przez ścięcie mieczem. Tak weszła do pałacu swego Oblubieńca – Chrystusa.

Skąd takie zainteresowanie tą świętą? Czym tak imponuje święta Cecylia, że stała się tematem przewodnim dzieł najwybitniejszych twórców literatury, malarstwa, rzeźby i muzyki; patronką chórzystów, lutników, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, ponadto wielu organizacji, towarzystw i całego ruchu nazwanego od jej imienia cecyliańskim? Czy to tylko, jak wiemy, pomyłka kopisty? Czy tylko zamiłowanie ludzi do legend? A może coś więcej?

Otóż święta Cecylia jest przede wszystkim świadkiem. Świadkiem wierności Chrystusowi wobec prześladowań. Świadkiem czystości wśród rozwiązłości świata pogańskiego. Przykładem skutecznego ewangelizatora, bo żyjącego według słowa, które głosi. Wreszcie świadkiem miłości, która jest zdolna do największych poświęceń. Całe jej życie, a zwłaszcza śmierć męczeńska jest dla nas jednym wielkim świadectwem. To właśnie my mamy być przede wszystkim świadkami Chrystusa, mamy Go głosić całym życiem i śmiercią. Choć współczesny świat lansuje inne wartości, głosi pochwałę doczesności, to gdzieś w podświadomości, w najgłębszych pokładach ludzkich pragnień skrycie zdradza pragnienie czystości, niewinności i wierności.

x. Piotr