STATYSTYKI

Licznik odwiedzin
1520677
Liczba wizyt dzisiaj : 75
Liczba wizyt wczoraj : 277
W tym miesiącu : 2255
W tym roku : 51727
Wszystkie wizyty : 1520677
Liczba odwiedzin dzisiaj : 355
Wszystkie odwiedziny : 221638
Online : 3

Duszpasterze

PROBOSZCZ

ks.Proboszcz

Ks. Stanisław Potera

Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św. Michała Archanioła, (od 1981 r). Opiekuje się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, Chórem „Michael”, Rycerstwem Św. Michała Archanioła, Różami Różańcowymi oraz prowadzi katechezy przedmałżeńskie. Funkcje dodatkowe: Kanonik Kapituły Katedralnej, Dziekan dekanatu Rzeszów – Katedra, Referent „Caritas Kapłanów”, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

WIKARIUSZE

86843767 EAC5 4C8A AA20 554819510B9B wstaw

Ks. Czesław Matuła

Pochodzi z Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mazurach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Młp. Praca magisterska z liturgiki pt.: „Błogosławieństwa dotyczące osób w rodzinie według Obrzędów Błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, na przykładzie parafii Mazury koło Sokołowa Młp.”, napisana pod kierunkiem ks. dra Stanisława Mazura. Jako motto życia kapłańskiego wybrał słowa z 2 Listu do Koryntian: „Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (12,9). Poprzednio pracował w Parafii p.w. Św. Doroty w Harklowej. W Parafii opiekuje się dwoma Kręgami Rodzin, Ruchem Światło-Życie. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie.

B614AC22 BAA8 4CD3 A574 545AD10A3343 wstaw

Ks. Rafał Kłos

Pochodzi z Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Praca magisterska z historii Kościoła pt.: „Historia parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach w latach 1989 – 2009”, napisana pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Motyki. Jako motto życia kapłańskiego wybrał słowa z 2 Listu do Koryntian: „Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (12,9). Poprzednio pracował w Parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej. W Parafii opiekuje się trzema Kręgami Rodzin, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Jest katechetą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie oraz Szkole Podstawowej nr 21.

ks. Jakub Oczkowicz

Ks. Jakub Oczkowicz

Pochodzi z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach. Praktykę diakońską odbył w parafii Narodzenia NMP w Zaczerniu. Obronił pracę magisterską z Muzyki Kościelnej „Odnowa muzyki sakralnej w Sacrosanctum Concilium na podstawie wybranych periodyków muzyczno-liturgicznych, napisaną pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Widaka. Jako motto kapłańskie wybrał słowo: „JESTEM” (Wj 3,14) oraz Daj się poprowadzić Słowom Jezusa. W parafii opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, KWC, scholą „Maryjek” oraz stroną internetową i mediami społecznościowymi. Jest katechetą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ - STARA WIEŚ

Siostra Maria Stadnyk – przełożona

Siostra Helena Bargieł

Siostra Aniela Przybyło 

Siostra Anna Szczepek

POMOC DUSZPASTERSKA W PARAFII​

Ks. Jakub Nagi

Pochodzi z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Marcina Kromera w Gorlicach. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2007 roku. 27 października 2012 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Miłość bliźniego jako wyraz miłości chrześcijańskiej w działalności i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej” napisaną pod kierunkiem Ks. dra Jana Kuliga. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk Ks. Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas.” (2Kor 5, 14). Od roku 2015 decyzją Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego został mianowany Kwatermistrzem Noclegowym podczas Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. Był odpowiedzialnym w rejonie rzeszowskim za przygotowania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w diecezji rzeszowskiej, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Studiuje dziennikarstwo na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie z teologii).

D.Kielb2

Ks. Dominik Kiełb

Pochodzi z parafii pw. Ignacego Antiocheńskiego i Maksymiliana Kolbe w Łowisku. Ukończył Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Młp. Obronił pracę magisterską pt.: Eucharystia w życiu duchowym błogosławionego Karola de Foucauld napisaną na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. dra Pawła Synosia. Praktykę diakońską odbył w parafii Nienaszów. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim (Iz 43,1). Decyzją Księdza Biskupa skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.