kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. Michał Bator

Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej. Ukończył Zespół Szkół Rolniczych im. Mikołaja Kopernika w Miłocinie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego  w Przemyślu i uzyskaniu tytułu  magistra teologii na KUL-u został wyświecony na kapłana 21.05.1994 roku. W roku 2005 uzyskał Licencjat z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (OU) w  Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją (IEBI UO). Jako wikariusz posługiwał w parafii: Czarna Sędziszowska, Chmielnik i Cmolas. W latach 2000-2013 wyjechał na misje do archidiecezji praskiej w Czechach,  posługując w Parafii w Českém Brodě, Pradze i Kralupy nad Vltavou. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcje proboszcza i kustosza Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie a od 17.08.2020 otrzymał nominację na proboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Jako motto życia kapłańskiego wybrał zdanie z Ewangelii św. Mateusza:  „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie” (Mt 7,12).

Kontakt: tel. 784 387 331

WIKARIUSZE

Ks. Marek Kotwa

Ks. Marek Kotwa pochodzi z parafii Zaborów w okolicach Tarnowa. Seminarium Duchowne w Rzeszowie ukończył w 2004 roku. Pracował kolejno w parafii Nockowa, Rudna Wielka, Rzeszów – Zwięczyca, Gorlice – Bazylika Narodzenia NMP, Rzeszów – Boże Ciało. W swojej pracy duszpasterskiej najczęściej zajmował się grupami dziecięco-młodzieżowymi ale nieobce mu są również doświadczenia z ludźmi dorosłymi. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie diecezji rzeszowskiej będąc odpowiedzialnym za formację animatorów Ruchu oraz organizując kolonie wypoczynkowe dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży rocznie.

W parafii opiekuje się: Ruchem Światło-Życie, Kręgami Rodzin św. Michała i o. Pio, Domem Dziecka.

Ks. Arkadiusz Król

Ks. Arkadiusz Król, ur. 24.12.1992 r. w Tuchowie, pochodzi z parafii św. Małgorzaty w Żurowej. Seminarium Duchowne w Rzeszowie ukończył w 2019 roku. Po święceniach został skierowany do parafii św. Mikołaja w Niwiskach, następnie po trzyletniej kadencji do św. Michała Archanioła. W pierwszej parafii był opiekunem ministrantów, lektorów, młodzieży z KSM-u, założył Świetlice Parafialną dla dzieci oraz odpowiadał za Msze św. z kazaniem dla dzieci. W dekanacie Kolbuszowa – Zachód był opiekunem LSO.

W parafii odpowiedzialny za: Liturgiczną Służbę Ołtarza, Rodzinę Radia Maryja, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Dziewczęcą Służbę Maryi, Parafialny tygodnik Michael, stronę internetową parafii.

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ - STARA WIEŚ

Siostra Maria Stadnyk – przełożona

Siostra Helena Bargieł

Siostra Barbara Rogalska – organistka 

Siostra Barbara Frączek

POMOC DUSZPASTERSKA W PARAFII​

ks.Proboszcz

Ks. Stanisław Potera

Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św. Michała Archanioła, (od 1981 r). Kanonik Kapituły Katedralnej, Referent „Caritas Kapłanów”, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Od sierpnia 2020 r. przebywa na emeryturze.  

Dk. Maciej Zawiślak

Dk. Maciej Zawiślak pochodzi z parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieście. W 2010 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Następnie podjął studia na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, które ukończył w 2015 roku. Formację w WSD w Rzeszowie rozpoczął w 2016 roku. W 2021 roku biskup Edward Białogłowski udzielił mu święceń diakonatu. Katecheta w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Decyzją Księdza Biskupa Jana Wątroby skierowany do parafii p.w. św. Michała Archanioła w Rzeszowie jako pomoc duszpasterska.