kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Historia Parafii

Dzieje parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie są związane z wyborem na Stolicę Piotrową papieża – Polaka, Jana Pawła II. Świat usłyszał słowa Piotra naszych czasów: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi! ” W Polsce narodziła się „Solidarność”, naród upomniał się o prawo do wiary i wolności.

W 1980 r. pani Helena Cieślewicz przekazała na rzecz Kurii Diecezjalnej w Przemyślu budujący się dom przy ul. Kwietniowej, który miał być przeznaczony na kaplicę i salę katechetyczną.  Po odpowiednim przystosowaniu budynku rozpoczęła się w nim katechizacja, a ks. proboszcz parafii p.w. Św. Rocha w Słocinie otworzył kaplicę p.w. Św. Trójcy.

W następnym roku, 1 lipca, Ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, kaplicy nadał statut kaplicy rektorskiej oraz desygnował dla niej ks. Stanisława Poterę, z misją budowy kościoła i zorganizowania parafii. kosciol Budowa kościoła rozpoczęła się już 25 września tego roku. Wcześniej w wielkiej tajemnicy przygotowywano materiały budowlane. Gotowe elementy zostały przewiezione na plac budowy. W ciągu dwóch dni stanęły zręby świątyni. Parafianie pracowali z wielkim poświęceniem, mimo gróźb i prób zastraszenia ze strony władz komunistycznych.

W niedzielę 27 września ks. Dziekan Stanisław Mac wraz z ks. Stanisławem Foltą i ks. Stanisławem Królem celebrowali w nowo wzniesionym kościele pierwszą mszę św. Powstającą świątynię oddano pod opiekę Św. Michała Archanioła. W dniu 8 listopada 1981 r., w czasie wizytacji kanonicznej macierzystej parafii Słocina, Ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, poświęcił nową świątynię. 1 sierpnia 1982 r Ordynanariusz Przemyski erygował parafię p.w. Św. Michała Archanioła.

Dekret określał jej granice oraz mianował pierwszego proboszcza, ks. Stanisława Poterę. Tak rozpoczęła swoje istnienie parafia rzeszowska, której patronuje Książe Wojska Niebieskiego, Św. Michał.

Do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć:

– W 1987 r. przeprowadzono, bardzo trudne technicznie, poszerzenie kościoła o dwie nawy boczne i podniesienie dachu świątyni o 2 m.

– W latach 1985 – 87 został wybudowany Dom Parafialny, w którym początkowo odbywała się katechizacja, a po powrocie religii do szkoły stał się zapleczem duszpasterskim dla licznych grup i stowarzyszeń działających przy parafii. W budynku znajduje się biblioteka, kawiarnia „Pod Dzidą” dla młodzieży. Mieści się w nim również Diecezjalne Biuro Akcji Katolickiej. pierwszą mszę św. Powstającą świątynię oddano pod opiekę Św. Michała Archanioła. W dniu 8 listopada 1981 r..

– W 1983 r. rozpoczęły pracę w parafii SS. Służebniczki Starowiejskie i zamieszkały w budynku ofiarowanym przez rodzinę Hajduków, przy ul. Powstańców Styczniowych 15.

– Po śmierci w 1989 r. dobroczyńcy, Heleny Cieślewicz, budynek, od którego rozpoczęła się historia parafii, po rozbudowie i gruntownym remoncie, został przeznaczony na plebanię. mir – W 15-tą rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła, parafianie postawili na placu kościelnym odlaną z brązu figurę Patrona – Świętego Michała Archanioła. Z tej okazji część ulicy Kwietniowej otrzymała nazwę ulicy Św. Michała Archanioła.

– Rok później, na Osiedlu Paderewskiego,została postawiona wykonana z marmuru figura Świętej Rodziny. Obydwa pomniki zaprojektowała i wykonała Tatiana Neweseła, artystka z Tarnopola na Ukrainie.

Pośród zieleni, przy cichej ulicy, wznoszą się mury Kościoła p.w. Św. Michała Archanioła. Niewielu już dziś pamięta w jak dramatycznych okolicznościach wzrastała ta świątynia. Jej dzieje i Patron zdają się mówić: Któż jak Bóg!