kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Dzień Życia Konsekrowanego

2 luty czyli święto Ofiarowania Pańskiego, a jednocześnie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Ten dzień jest dla nas Służebniczek szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności za dar powołania, a także do głębokiej refleksji, a może nawet rachunku sumienia – jak ta moja służba Bogu i ludziom wygląda na co dzień? Czy jestem do dyspozycji dzieci, ubogich i chorych tak jak tego pragnął i uczył Edmund Bojanowski – nasz Ojciec założyciel?

Największą Jego pasją była właśnie SŁUŻBA. On człowiek świecki, ziemianin, tak był wrażliwy na biedę ludzką, zwłaszcza na los pozbawionych opieki dzieci, że założył dla nich tzw. Ochronki. Bezpośrednią pracę wychowawczą wśród dzieci Bojanowski powierzył trzem młodym dziewczynom wiejskim, które od tego dnia zamieszkały razem i rozpoczęły życie wspólne, ujęte w pewne wytyczne podane przez Założyciela. Dzień 3 maja 1850 r. przyjmuje się za otwarcie ochronki w Podrzeczu, a zarazem jako datę założenia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Tak w wielkim skrócie wyglądały nasze początki. Potrzeby były wielkie, a i Pan Bóg powoływał nowe gorliwe kandydatki, nic wiec dziwnego, że Służebniczki rozprzestrzeniły się na całą Polskę a także poza jej granice. Aż dnia 15 czerwca 1983 roku zawitały do nowopowstałej parafii św. Michała w Rzeszowie dzięki staraniom Ks. Proboszcza Stanisława Potery.

Jesteśmy z Wami już 38 lat, a nadal tak jak w pierwszych chwilach naszego tu pobytu obdarzacie nas życzliwością i zaufaniem, za co jesteśmy ogromnie wdzięczne – DZIĘKUJEMY. Zapewniamy o modlitwie, ale też i o modlitwę prosimy, byśmy potrafiły z gorliwą miłością służyć Bogu i napotkanym ludziom, a także wiernie wypełnić testament Ojca Założyciela:
„Co zawsze polecałem, dziś powtarzam, siostry moje kochajcie się. Przede wszystkim prostotę zalecam, dopóki ta w Zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie w nim błogosławieństwo Boże”.

s. Barbara