kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci powstała 6 października 2006 roku jest specjalistyczną organizacją, opiekującą się dziećmi na terenie województwa podkarpackiego. Pomagamy dzieciom i ich rodzinom już od ponad 15 lat. Fundacja została powołana aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Pod naszą opieką znajdują się dzieci cierpiące na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci stale poprawia zakres opieki nad chorymi dziećmi i obecnie prowadzi działalność w kilku obszarach. Główną ideą przyświecającą działalności Fundacji jest dobro dziecka oraz jego rodziny. Pokazujemy, że Hospicjum to też życie.

Naszą główną formą opieki jest Domowa Opieka Hospicyjna. Wiemy, że dziecko nawet jeśli jest nieuleczalnie chore to właśnie w domu czuje się najbezpieczniej, pod opieką najbliższej i kochającej rodziny. Pod opieką Hospicjum Domowego są rodziny u których wyczerpano dostępne metody leczenia przyczynowego, a stopniowo pojawiające się objawy pogorszają jakość życia dziecka. Opieka nad chorym w takiej sytuacji staje się ogromnym wyzwaniem dla najbliższych, niejednokrotnie rodzina nawet najbardziej kochająca nie jest w stanie stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom. Hospicjum Domowe swoją opieką obejmuje rodziny mieszkające w promieniu 100 km od naszej siedziby. Zespół zapewniający Domową Opiekę Hospicyjną to: lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, kapelan oraz wolontariusze. Obejmujemy opieką nie tylko chore dziecko, ale również całą jego rodzinę. Idea opieki Hospicjum Domowego polega na łagodzeniu bólu, uciążliwych objawów choroby dziecka ale także na pomocy rodzinie w nauce codziennej pielęgnacji i wsparciu w walce z chorobą. Zespół medyczny ustala strategię postepowania i leczenia objawowego, przekazuje wiedzę, dzieli się doświadczeniami a także współtowarzyszy w zmaganiu się z chorobą zagrażającą życiu oraz pomocą w okresie żałoby. Dzięki opiece hospicyjnej nasi Podopieczni mogą spędzić ostatnie dni swego życia w domu, a nie w szpitalu. Ta opieka jest niezwykle ważna zarówno dla dziecka jak i całej jego rodziny, która w tym momencie jest wyjątkowo obciążona. Natomiast jeśli wymaga tego choroba i sytuacja Podopieczny może skorzystać z pomocy jaką zapewnia Hospicjum Stacjonarne. Robimy wszystko aby dziecku zapewnić spokój i wsparcie na każdym etapie choroby i życia.

Hospicjum Stacjonarne, powstało w 2011 roku i mieści się na ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie. Pod opieką stacjonarną możemy mieć 35 Podopiecznych. Są to dzieci które z powodów zdrowotnych, lub z innych przyczyn losowych nie mogą mieszkać w swoich domach rodzinnych. Personel Hospicjum Stacjonarnego to profesjonalny zespół medyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, oraz opiekunów i wolontariuszy medycznych. Dzieci mają zapewnione indywidualne wsparcie edukacyjne dzięki współpracy z Szkołą Specjalną UNICEFF w Rzeszowie My zapewniamy im opiekę dwadzieścia cztery godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Jako uzupełnienie opieki stacjonarnej powstało Hospicjum Perinatalne aby pomóc tym rodzinom, które dowiadują się, że dziecko na które czekają jest nieuleczalnie lub bardzo ciężko chore. Hospicjum Perinatalne to nie konkretne miejsce, lecz forma opieki psychologicznej i lekarskiej nad rodziną oczekującą dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę bądź upośledzenie w okresie prenatalnym. U rodziców w takiej sytuacji pojawia się niepokój, smutek, drażliwość, poczucie osamotnienia. Psycholog działający w Hospicjum Perinatalnym przez pracę z rodziną pomaga radzić sobie z tą trudną i nieoczekiwaną sytuacją. Wspólnie budowany jest system wsparcia w najbliższym otoczeniu. Rodzice są przygotowywani na śmierć dziecka – jeśli natomiast pozostanie ono przy życiu informowani o możliwościach pomocy po jego narodzeniu. Wielu rodziców postrzega bowiem sytuacje swoją i nieuleczalnie chorego dziecka jako beznadziejną, a my bazując na doświadczeniach hospicyjnych wiemy, że istnieją sposoby wsparcia nawet w tak trudnych momentach życia.
Opieka perinatalna jest to więc całościowy, wieloaspektowy rodzaj opieki nad rodzicami, którzy oczekują na narodziny ciężko chorego dziecka, u którego stwierdzono wadę rozwojową lub jakiś rodzaj niedyspozycji zdrowotnej na etapie prenatalnym.
Nie każde dziecko przeżywa poród lub jest w stanie żyć z chorobą. Strata dziecka, jako wyjątkowe wydarzenie w życiu rodziny, jest sytuacją w której rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologa a w dalszej kolejności z grupy wsparcia. Świadome pożegnanie z dzieckiem, towarzyszenie mu w odchodzeniu i proces żałoby są doświadczeniami, które w pracy z psychologiem mogą być przeżywane zgodnie z potrzebami rodziców.
Jeśli dochodzi do poronienia- rodzice, jeśli chcą, wraz z psychologiem przepracowują stratę starając się włączyć ją świadomie w swoje doświadczenie i budując siły na teraźniejszość i przyszłość.

Z racji tak trudnej sytuacji jaką jest odejście dziecka, w naszej Fundacji działa Grupa Wsparcia dla Rodziców w żałobie. Otaczamy opieką rodziców dzieci naszych Podopiecznych a także rodziców dzieci spoza naszej Fundacji. Oferujemy wsparcie psychologiczne i duchowe na każdym etapie żałoby.

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców i Przyjaciół Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jesteśmy w stanie zakupić sprzęt medyczny, który jest niezbędny w opiece hospicyjnej. Jako zespół staramy się wspierać zarówno dziecko jak i jego rodzinę. wiedząc z jak wieloma problemami muszą się zmierzyć staramy się ich maksymalnie odciążyć m.in. wypożyczając bezpłatnie sprzęt niezbędny w opiece nad dzieckiem chorym ( koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe itp.)

W naszym Hospicjum funkcjonuje Wolontariat, w ramach którego wolontariusze medyczni oraz akcyjni starają się jak najlepiej dbać o potrzeby naszych Podopiecznych. Przy Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci działają dwie formy wolontariatu: wolontariat akcyjni i wolontariat medyczny.
Wolontariusz Akcyjny – może zostać nim osoba, która ukończyła 14 lat – za zgodą rodziców – na piśmie. Wolontariusze akcyjni pomagają w pracach biurowych( biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16), adresując koperty, składając teczki, ulotki. Pomagają również przy kserokopii, zapewniają pomoc komputerowo-mailową,. Uczestniczą w organizacji rożnych Akcji Charytatywnych (akcje z reguły odbywają się na weekendach)– oklejając puszki do których wrzucane są wolne datki, przygotowując koszulki, jak i również uczestniczą w nich – podczas koncertów, festiwali organizowanych na rzecz Podopiecznych Hospicjum.
Wolontariusz Akcyjny – nie ma bezpośredniego kontaktu z Podopiecznymi – jedyny ich kontakt to organizacja i wyjazd na urodziny do Podopiecznego.

Wolontariusz Medyczny – może zostać nim osoba, która ukończyła 18 lat. Taki wolontariusz ma bezpośredni kontakt z Podopiecznym w Domowym Hospicjum i na Oddziale Stacjonarnym. Aby móc opiekować się naszymi Podopiecznymi raz w roku organizujemy Kurs Wolontariusza Medycznego – kurs składa się z dwóch części:
– teoretycznej – wykłady prowadzone są przez personel Hospicjum – lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologa, kapelana, koordynatora wolontariatu. Jest to przygotowanie wolontariusza do opieki nad naszymi Podopiecznymi.
– praktycznej – każdy wolontariusz odbywa praktykę na Oddziale Stacjonarnym i w Domowym Hospicjum.
Cały Kurs trwa około miesiąca. Po ukończeniu kursu Wolontariusz może opiekować się naszymi Podopiecznymi – towarzyszyć im, czytać bajki, wychodzić na spacery, pomagać przy pielęgnacji.

Jako Fundacja prowadzimy także Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek”, w której obecnie mieszka 20 dzieci. Kierowane są do naszej placówki przez Sąd, ponieważ ze względu na swój stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie mogą przebywać w Domu Dziecka lub innej placówce opiekuńczej. Staramy się zapewnić im jak najlepszą opiekę i stworzyć namiastkę prawdziwego domu.

Dla nas najważniejsze jest dziecko!