kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Jerycho różańcowe

W dniach od 18 do 25 marca w Diecezji Rzeszowskiej trwać modlitwa w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie. Przyjmie ona formę 24-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy różańcowej zwanej „Jerychem różańcowym”. W naszej parafii modlitwa różańcowa oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczęła się 22 marca i zakończyłą się dnia następnego Mszą św. o godzinie 18:00. O każdej pełnej godzinie odmawiana była część Różańca, Koronka do Bożego miłosierdzia, a następnie adoracja w ciszy.

Nazwa „Jerycho różańcowe” to modlitwa, która trwa przez siedem dni i siedem nocy, podejmowana w różnych sytuacjach życiowych. Nawiązuje do starotestamentalnego oblężenia i zdobycia Jerycha. Wówczas Jozue wraz ze swoim ludem, przez siedem dni okrążali codziennie twierdzę Jerycho. Przez sześć dni w milczeniu, w siódmym zaś podnieśli okrzyk i zagrali na trąbach. Wówczas mury obronne Jerycha runęły.

Są sprawy, które wydają się nie do przejścia, nie do zdobycia. Historia wielu osób oraz wspólnot podejmujących trud Jerycha modlitewnego pokazuje, że Pan Bóg pragnie wykorzystać tą otwartość na Niego i ufność w ten sposób Jemu okazaną. Korzysta z tego czasu otwarcia na Jego obecność i błogosławi obficie. W tym czasie mury twierdzy niezdobytej, okazują się budowlą z kart.

Podczas Mszy św. sprawowanej na zakończenie Jerycha różańcowego, ks. Jakub Oczkowicz, wikariusz tutejszej parafii, nawiązał do jednego z wezwań, jakie opisuje Najświętszą Maryję Pannę. „Przyzywając orędownictwa Maryi, nazywamy ją Akrą Przymierza. Dlaczego?” – pytał kaznodzieja. Izraelici wędrują z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza, Bóg zawiera przymierze z Narodem Wybranym. Widocznym znakiem tego wydarzenia, są kamienne tablice z wyrytymi przykazaniami – Słowo Boga. Podobnie jak to Słowo otrzymane od Boga było noszone w Arce przymierza, tak Maryja nosiła w sobie Słowo od Boga.”- mówił. Kaznodzieja zachęcał, aby podobnie jak Maryja, dać ciało Słowu, które słyszymy od Boga. Nawiązując do historii z Księgi Jozuego o zdobyciu Jerycha przez Izraelitów, ks. Jakub zauważył, że znakiem ratującym Rachab i jej dom, było wywieszenie purpurowego sznura. „Tym sznurem, który może nas uratować i zburzyć mury grzechu jest różaniec. (…) Jednak, to nie mury grzechu są dla Boga największym problemem. Rachab miała świadomość kim jest, że jest grzeszna. I ta świadomość ją uratowała. W Jerychu ocaleją tylko ci, którzy mają świadomość swojej grzeszności.” – mówił kaznodzieja.

W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie – w łączności z Ojcem Świętym – w naszym kościele o godz. 17.00 zostanie dokonany ten sam akt oraz podczas Mszy św. o godzinie 18:00