kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Jubileusz 30-lecia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

30 lat istnienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
w parafii
św. Michała Archanioła w Rzeszowie

Tak doniosła rocznica skłania nie tylko do podsumowań i refleksji, ale również do i wspomnień historycznych.

Karol Wojtyła, z chwilą wyboru na stolicę Piotrową, skierował do Polaków słowa: ,,(…) o przeciwstawianiu się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa’’. Te słowa Jana Pawła II, stały się inspiracją do powołania przez Ruch Światło-Życie, w 1979r., diakonii wyzwolenia i powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Ogromną zasługę na tym polu położył ks. Franciszek Blachnicki, który potrafił wokół Ruchu Światło – Życie, zgromadzić licznie młodzież. Obawiały się tego ówczesne władze PRL-u, co skutkowało, przeprowadzaniem zamachu na jego życie w 1987 roku. Ks. Blachnicki podkreślał: ,,(…) powodzenie walki z alkoholizmem i wszelkimi nałogami społecznymi jest uzależnione od tego, czy znajdzie się odpowiednia ilość ludzi, którzy odnajdą swoje powołania do wyzwalania innych’’.

Powstanie grupy trzeźwościowej w parafii św. Michała Archanioła przypada na rok 1993. Wcześniej, w latach 1991-92, czterech przedstawicieli naszej parafii brało udział w Diecezjalnym Studium Trzeźwościowym przy kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Po końcowych egzaminach otrzymaliśmy legitymacje upoważniające do pracy w duszpasterstwie trzeźwości.

Nasz pierwszy opiekun duchowy, ks. dr Marek Dzik, w stosunkowo krótkim czasie, doprowadził do powstania KWC, czyli złożenia przyrzeczeń abstynenckich do końca życia. ,,Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych’’. Są to słowa zaczerpnięte z abstynenckiego credo Krucjaty; aby w miejsce zła, jakim jest pijaństwo, zatriumfowało dobro, warto podjąć abstynencję do końca życia. Taki właśnie cel przyświecał naszemu opiekunowi, ks. Markowi Dzikowi.

Nasza KWC początkowo liczyła osiem osób. Wymienię je alfabetycznie: Cisło Piotr, Guz Adam, Kędzior Andrzej, Miąsik Stefan, Moskwa Emilia, Pochwał Wanda, Węglowscy Jadwiga i Józef. W późniejszych latach dołączyli nowi członkowie: Fara Zofia, Gęborys Bożena, Joachimowicz Maria, Hajduk Halina, Ruszała Jadwiga, Wrzos Janina, Budzik Stanisław, Napelska Filomena, Dziekciarz Helena i Malinowska Izabela.

Osoby, które nie potrafią radzić sobie ze swymi problemami popadają najczęściej w uzależnienie. Nasze prośby w rodzaju ,,przestań pić’’, ,,weź się w garść’’, ,,zmień swoje życie’’, nie przyniosą żadnego efektu. Człowiek, który ma połamane nogi nie wejdzie na szczyt góry, a tak właśnie czują się uzależnieni – są połamani. Takie osoby należy otoczyć modlitwą, a przez nią, wypraszać u Boga potrzebne łaski. Może to być post lub inne wyrzeczenia w intencji osoby borykającej się z nałogiem. Pan Jezus dokonał zbawienia człowieka nie tylko Swoją modlitwą, ale przede wszystkim przez Ofiarę Męki krzyżowej i śmierci za nas.

Dlatego też nasza parafialna KWC prowadzi w każdą pierwszą środę miesiąca, o godzinie 17:30, modlitwę różańcową w intencji uzależnionych, z kolei o 18:00 sprawowana jest msza św. w ich intencji. Podczas Eucharystii członkowie KWC są zaangażowani w liturgię. Po zakończonej mszy, gromadzimy się w budynku parafialnym, gdzie wspólnie z naszym opiekunem poruszamy tematy związane z naszą działalnością; ponadto przechodzimy również formację duchową rozważając i modląc się Pismem świętym. Te działania umacniają nas w wierze, motywują do działania, dzięki czemu możemy lepiej wypełniać swoją misję.

Podejmujemy też inne inicjatywy społeczne biorąc udział w akcjach charytatywnych na terenie naszej parafii, przez co bliżej poznajemy ludzi i ich problemy. Dodatkowo uczestniczymy w Rzeszowskim Marszu na rzecz Trzeźwości oraz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Miejsca Piastowego w ostatni poniedziałek lipca. Wówczas mszy świętej przewodniczy biskup Tadeusz Bronakowski, odpowiedzialny za pracę Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W dniach 21 – 23 września 2017 r. odbył się w Warszawie, Narodowy Kongres Trzeźwości. Owocem tego kongresu było opracowanie Narodowego Programu Trzeźwości, zaś na szczeblu diecezjalnym, odbył się I Kongres Trzeźwości w Rzeszowie – Słocinie, w dniu 9 grudnia 2017 r. jako pokłosie kongresu warszawskiego, z udziałem biskupa Bronakowskiego.

Na przestrzeni tych trzydziestu lat podejmowaliśmy działania wraz z Rzeszowskim Porozumieniem na rzecz Trzeźwości. Były to m.in. pikiety pod ratuszem na rzecz zmniejszenia ilości punktów sprzedaży alkoholu; co zresztą przyniosło pozytywny skutek. Organizowaliśmy również pielgrzymki do: Krościenka nad Dunajcem, Lichenia, Kalisza, Gniezna, Niepokalanowa, Warszawy, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, Ludźmierza, Czernej, Częstochowy, Krakowa – Łagiewnik, Sokółki, Świętej Lipki, Świętej Wody, Stoczka Warmińskiego i Gietrzwałdu. Były to tzw. ,,Rekolekcje w drodze’’.
W 2018 roku, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, biskup T. Bronakowski, apelował do Polaków, o podjęcie 100 dni abstynencji od alkoholu. Inicjatywa spotkała się z aprobatą wśród naszych parafian.

Przez okres trzydziestu lat istnienia KWC w naszej parafii opiekę nad nią sprawowali następujący księża moderatorzy: ks. dr Marek Dzik, ks. Krzysztof Kochanowicz, ks. Dariusz Drozd, ks. Mirosław Juchno, ks. Witold Pazdan, ks. Lucjan Dyka, ks. Paweł Samborski, ks. Marek Wygonik, ks. Krystian Winiarski, ks. Mirosław Kardaś, ks. Piotr Staryszak, ks. Dominik Kiełb, ks. Jakub Oczkowicz i obecny moderator, ks. Arkadiusz Król.

Aktualny wykaz członków naszej parafialnej KWC: Adam Guz, Stefan Miąsik, Jadwiga i Józef Węglarscy, Maria Joachimowicz, Stanisława Kida, Stanisław Budzik, Franciszek Janusz, Marianna Szczepańska i Stanisław Surowiec. Do Pana po wieczną nagrodę odeszli: Piotr Cisło, Helena Dziekciarz, Janina Wrzos i Izabela Malinowska.

Od 7 września 2022 roku naszym nowym opiekunem duchowym został ks. Arkadiusz Król. Księże Arkadiuszu, dziękujemy za Twoje duże zaangażowanie w prowadzeniu naszej Krucjaty. Dziękujemy wszystkim moderatorom, którzy włączyli się czynnie w prowadzenie naszej KWC.

Już trzy lata jesteśmy pod opieką nowego proboszcza, ks. Michała Batora, Księże Proboszczu, dziękujemy za aktywną i życzliwą pomoc i zrozumienie dla naszej pracy na polu trzeźwościowym. Składamy serdeczne ,,Bóg zapłać’’. Na zakończenie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce ks. prałata Stanisława Potery, który jako zasłużony dla parafii proboszcz, przeszedł na emeryturę 16 sierpnia 2020 roku. W imieniu KWC i moim własnym, dziękujemy Księże Prałaci za opiekę i bliską współpracę, za każde dobre słowo, które nas ukształtowało i dawało impuls do jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz trzeźwości w naszej społeczności parafialnej. Bóg zapłać!

Adam Guz,
Przewodniczący KWC w parafii
św. Michała Archanioła w Rzeszowie.