kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Święcenia diakonatu naszego parafianina

Dnia, 28 maja w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu, z rąk ks. bp. Jana Wątroby 5 alumnów przyjęło sakrament święceń w stopniu diakona, a wśród nich nasz parafianin Jakub Ochoński. Eucharystię koncelebrowało ponad 30 księży, m.in. proboszczowie parafii, z których pochodzą diakoni oraz przełożeni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W bieżącym roku, podobnie jak w minionych latach za miejsce święceń wybrano parafię jednego z kandydatów. Przybliża to tym samym wiernym posługę diakona, która nie jest mocno zakorzeniona w świadomości ludzi. Stanowi także okazję do zobaczenia samego obrzędu, który dla większości jest obcy. Święcenia diakonatu włączają alumna do grona osób duchownych, których szczególnym zadaniem jest przepowiadanie Dobrej Nowiny, oraz sprawowanie Sakramentów.

Kim jest diakon? Nazwa wywodzi się z języka greckiego: pomocnik, sługa. Jest to pierwszy stopień sakramentu święceń (diakonat, prezbiterat, sakra biskupia). Diakon angażuje się przede wszystkim w działalność charytatywną, ale także naucza, katechizuje, podczas Mszy św. czyta Ewangelię, głosi kazanie i asystuje w celebracji, jako zwyczajny szafarz Komunii świętej, może także udzielać sakramentu chrztu i błogosławić małżeństwa.

Obrzęd świeceń diakonatu, nastąpił po wygłoszonej homilii, na początku, którego kandydaci przyrzekli posłuszeństwo Biskupowi Diecezjalnemu. W trakcie śpiewania Litanii do Wszystkich świętych, nad „leżącymi krzyżem”, wszyscy zgromadzeni wzywali orędownictwa świętych. Następnie po wywodzącym się ze starożytności geście włożenia rąk, Ksiądz Biskup odmówił nad nowo wyświeconymi diakonami modlitwę konsekracyjną. Nowi diakoni, przy pomocy swoich proboszczów założyli szaty liturgiczne: stułę i dalmatykę. Na koniec każdemu z nich została powierzona księga Ewangelii, gdyż stali się jest szczególnymi głosicielami.

Wymowne są słowa, które nowo wyświeceni diakoni słyszą od Księdza Biskupa wręczającego im księgę Ewangelii. W pierwszej kolejności wzywa ich do przyjęcia Słowa Bożego, które ma się od tej pory stać główną treścią ich przepowiadania. Następnie, wzywa do odczytywania z wiarą bożego wezwania, oraz dzielenia się swoim doświadczeniem Jezusa, który obecny jest w Słowie. Ich przekaz nie może być zwykłym teoretyzowaniem. Jako pierwsi mają pociągać przykładem realizacji tego, co głoszą.

Nowo wyświęconych diakonów otoczmy naszą modlitwą, aby w ich słowie był ogień Ducha Świętego, który rozpalać będzie serca uczniów Jezusa.

Po raz pierwszy święcenia diakonatu odbyły się w parafii jednego z kandydatów w 2017 r. (w parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach). W kolejnych latach święcenia były w Boguchwale, Dobrzechowie i Lipinkach. W 2020 r. święcenia miały odbyć się w Budach Głogowskich, ale ze względu na stan epidemii uroczystości odbyły się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Zdjęcia Jakub Nagi