kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

8.00 - 9.00
16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Wizytacja kanoniczna

W niedzielę, 7 marca przeżywaliśmy w naszej parafii Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadził bp Edward Białogłowski. Ważnym wydarzeniem w czasie wizytacji było udzielenie przez Księdza Biskupa ponad 80-osobowej grupie młodzieży sakramentu bierzmowania.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii w 2016 roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Jana Wątrobę. Od tego czasu upłynęło już 5 lat. W międzyczasie wielokrotnie gościliśmy Księdza Biskupa zwłaszcza podczas sakramentu Bierzmowania. Wszystkie te wizyty nie miały jednak takiego znaczenia co Wizytacja Biskupia wynikająca z przepisów prawa kanonicznego.

Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.

Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Dlatego też delegaci księdza Biskupa wizytują wcześniej sprawy administracyjno-gospodarcze parafii tj. stan i potrzeby kościoła parafialnego, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej, spisy inwentarza kościoła i wszystko, co należy do parafii. Obecna wizytacja obejmuje czas posługi pasterskiej dwóch proboszczów: Ks. Prałata Stanisława Potery oraz ks. Kanonika Michała Botora.

Bogactwo to ludzie.

Parafia św. Michała Archanioła została erygowana 1 sierpnia 1982 roku. Zbliżamy się więc do jubileuszu 40-lecia istnienia Parafii. Prawdziwym bogactwem parafii są wierni, którzy ją tworzą. Formacja religijna, a także apostolstwo wiernych świeckich dokonuje się w licznych grupach duszpasterskich takich jak: AK, OAZA, Domowy Kościół, Rycerstwo św. Michała, Róże Różańcowe, chór Michael, Schola, LSO, KSM. Trzeba podkreślić dużą wrażliwość i wsparcie materialne parafian, by parafia mogła normalnie funkcjonować utrzymując pracowników i obiekty kościelne.

Pierwszym proboszczem tej wspólnoty i budowniczym świątyni był ks. Prałat Stanisław Potera, który po czterech dekadach intensywnej pracy przeszedł na emeryturę. Od sierpnia ubiegłego roku, pełnienie funkcji proboszcza w parafii św. Machała powierzono ks. Michałowi Batorowi – wcześniejszemu kustoszowi sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie oraz misjonarzowi w Czechach. Wraz z Księdzem Proboszczem zespół duszpasterski dopełnia 3 wikariuszy, którzy bardzo ofiarnie posługują w tej wspólnocie, troszcząc się o gorliwe sprawowanie sakramentów świętych i codzienne głoszenie słowa Bożego. Księża prowadzą grupy duszpasterskie, katechizują w szkołach, angażują się w funkcje diecezjalne takie jak: Diecezjalny Asystent AK, czy duszpasterstwo akademickie. Dodatkowym wyzwaniem duszpasterskim jest napływ wiernych spoza parafii, przystępujących do sakramentu pokuty i biorących udział w niedzielnych nabożeństwach.

Wspólnota – razem jest łatwiej.

Od lat wielkim wsparciem funkcjonowania tej parafii są Siostry Służebniczki Starowiejskie prowincji Przemyskiej (obecnie 4), które pełnią posługę katechetki, zakrystianki i organistki. Od ostatniej wizytacji w 2016 r. poczyniono szereg czynności usprawniających funkcjonowanie wspólnoty parafialnej zarówno w wymiarze duchowym – sakramentalnym jak i gospodarczo – administracyjnym.

Wyzwaniem, któremu musieli sprostać wszyscy w ubiegłym roku była szerząca się pandemia. Udział w życiu parafialnym musiał przenieś się do świata wirtualnego. Nie oznaczało to zaprzestania „realnego” duszpasterstwa. Parafia i duszpasterze pozostali do dyspozycji wiernych, sprawując sakramenty, służąc pomocą materialną czy duchową.

Patrząc w przyszłość.

Owoce wizytacji, polecamy modlitwie Parafian oraz sympatykom naszej wspólnoty, która gromadzi się w naszej świątyni, jako jedna wielka rodzina parafialna. Odnówmy naszą wiarę, aby każdego dnia dzielić się miłością płynącą od Chrystusa. Więcej szczegółowych informacji i wytycznych przesłanych przez ks. Biskupa już wkrótce.

Zdjęcia zobaczysz KLIKNIJ TUTAJ.