kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Wolni i niepodlegli

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa i spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo – powróciło na mapę świata. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, który wrócił do Warszawy z więzienia w Magdeburgu naczelne dowództwo nad wojskiem. Jednocześnie po porozumieniu z rządem lubelskim i stronnictwami politycznymi przyjął on prośbę o utworzenie  narodowego.

Okres 123 – letniej niewoli wypełniony był staraniami i walką, pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w polskich rodzinach. Wielkie dzieła naszych wieszczów narodowych – Mickiewicza i Słowackiego i Norwida były drogowskazem i impulsem do wielkich zrywów powstańczych, w których Polacy płacili najwyższą cenę – życiem w czasie starć zbrojnych, w więzieniach, egzekucjach publicznych lub na zsyłce syberyjskiej. Dzięki zdecydowanej postawie społeczeństwa polskiego przeciwko zmasowanej polityce rusyfikacyjnej i germanizacyjnej zaborców udało się obronić język, kulturę i religię.

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Ożywiły się nadzieje Polaków. Państwa zaborcze po raz pierwszy znalazły się we wrogich obozach. Walki między zaborcami dawały szansę na odzyskanie niepodległości. Polacy właściwie to wykorzystali. Legioniści Piłsudskiego i Hallera i wielu patriotów przyczyniło się do tego, że o sprawie Polaków było głośno na arenie międzynarodowej i w rezultacie spełniły się marzenia kilku pokoleń, gdy Polacy poczuli się wolni. Jednak Polskę czekało jeszcze wiele ciężkich momentów  – wojna z bolszewicką Rosją, powstanie śląskie, plebiscyty. Dopiero po traktacie rylskim w 1922 roku można było przystąpić do pełnej organizacji państwa.

Dziś po latach starajmy się docenić ogromny wysiłek wszystkich pokoleń Polaków w odzyskanie niepodległości Ojczyzny.

Czesław Godek