kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30
18.00 (czas zimowy)
19.00 (po wielkanocny)

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00 (czas zimowy)
18.30 -19.00 (po wielkanocny)

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – Sobota

8.00 - 9.00
16.30 - 18.30

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Wolni i niepodlegli!

102 lata temu po 123 latach niewoli na mapie Europy znów pojawiło się państwo Polskie. Podzieleni między trzech zaborców Polacy nie utracili swojej tożsamości narodowej. Dość skutecznie udało się im obronić język, kulturę, religię rzymsko-katolicką oraz ziemię Kilkakrotne zrywy powstańcze kosztowały życie wielu Polaków oraz okropione były zsyłkami na Sybir i konfiskatą majątków. Olbrzymie straty ludzkie i materialne poniesiono w czasie I Wojny Światowej. Dodatkowo tragedią było wcielenie wielu Polaków do armii zaborczych, co spowodowało wzajemne zabijanie się.

Upadek państw zabornych i obietnica państw zwycięskich o wskrzeszeniu niepodległej Polski pobudziły Polaków do tworzenia struktur państwowych. Dużą rolę w tych zabiegach odegrał Józef Piłsudski, który jako Naczelnik Państwa zorganizował armię i powołał rząd ogólnonarodowy. Ostateczny kształt państwa i jego granice został ustalony w 1921 roku po powstaniach śląskich, plebiscytach i odparciu nawały bolszewickiej. Mimo tego, że nie udało się scalić wszystkich ziem polskich i Polaków, którzy pozostali poza granicami państwa sam fakt odrodzenia się Polski po latach niewoli należy uznać za wielki sukces.

 

Dziś starajmy się docenić wkład wielu pokoleń Polaków, którzy w latach niewoli nie poddali się i w różny sposób dążyli do odzyskania niepodległej Ojczyzny.

Opracował Czesław Godek