STATYSTYKI

Licznik odwiedzin
1548828
Visit Today : 136
Visit Yesterday : 262
This Month : 5625
This Year : 79878
Total Visit : 1548828
Hits Today : 454
Total Hits : 336269
Who's Online : 3

Wolni i niepodlegli!

102 lata temu po 123 latach niewoli na mapie Europy znów pojawiło się państwo Polskie. Podzieleni między trzech zaborców Polacy nie utracili swojej tożsamości narodowej. Dość skutecznie udało się im obronić język, kulturę, religię rzymsko-katolicką oraz ziemię Kilkakrotne zrywy powstańcze kosztowały życie wielu Polaków oraz okropione były zsyłkami na Sybir i konfiskatą majątków. Olbrzymie straty ludzkie i materialne poniesiono w czasie I Wojny Światowej. Dodatkowo tragedią było wcielenie wielu Polaków do armii zaborczych, co spowodowało wzajemne zabijanie się.

Upadek państw zabornych i obietnica państw zwycięskich o wskrzeszeniu niepodległej Polski pobudziły Polaków do tworzenia struktur państwowych. Dużą rolę w tych zabiegach odegrał Józef Piłsudski, który jako Naczelnik Państwa zorganizował armię i powołał rząd ogólnonarodowy. Ostateczny kształt państwa i jego granice został ustalony w 1921 roku po powstaniach śląskich, plebiscytach i odparciu nawały bolszewickiej. Mimo tego, że nie udało się scalić wszystkich ziem polskich i Polaków, którzy pozostali poza granicami państwa sam fakt odrodzenia się Polski po latach niewoli należy uznać za wielki sukces.

 

Dziś starajmy się docenić wkład wielu pokoleń Polaków, którzy w latach niewoli nie poddali się i w różny sposób dążyli do odzyskania niepodległej Ojczyzny.

Opracował Czesław Godek