STATYSTYKI

Licznik odwiedzin
1586608
Visit Today : 106
Visit Yesterday : 184
This Month : 1484
This Year : 31186
Total Visit : 1586608
Hits Today : 289
Total Hits : 478074
Who's Online : 1

Wolni i niepodlegli!

102 lata temu po 123 latach niewoli na mapie Europy znów pojawiło się państwo Polskie. Podzieleni między trzech zaborców Polacy nie utracili swojej tożsamości narodowej. Dość skutecznie udało się im obronić język, kulturę, religię rzymsko-katolicką oraz ziemię Kilkakrotne zrywy powstańcze kosztowały życie wielu Polaków oraz okropione były zsyłkami na Sybir i konfiskatą majątków. Olbrzymie straty ludzkie i materialne poniesiono w czasie I Wojny Światowej. Dodatkowo tragedią było wcielenie wielu Polaków do armii zaborczych, co spowodowało wzajemne zabijanie się.

Upadek państw zabornych i obietnica państw zwycięskich o wskrzeszeniu niepodległej Polski pobudziły Polaków do tworzenia struktur państwowych. Dużą rolę w tych zabiegach odegrał Józef Piłsudski, który jako Naczelnik Państwa zorganizował armię i powołał rząd ogólnonarodowy. Ostateczny kształt państwa i jego granice został ustalony w 1921 roku po powstaniach śląskich, plebiscytach i odparciu nawały bolszewickiej. Mimo tego, że nie udało się scalić wszystkich ziem polskich i Polaków, którzy pozostali poza granicami państwa sam fakt odrodzenia się Polski po latach niewoli należy uznać za wielki sukces.

 

Dziś starajmy się docenić wkład wielu pokoleń Polaków, którzy w latach niewoli nie poddali się i w różny sposób dążyli do odzyskania niepodległej Ojczyzny.

Opracował Czesław Godek