kosciol sw michala archaniola rzeszow

MSZE ŚW.

NIEDZIELA

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30

DNI POWSZEDNIE

6.30, 18.00

SPOWIEDŹ

W DNI POWSZEDNIE

6.00 – 6.30
17.30 -18.00

W NIEDZIELĘ

Pół godziny przed każdą liturgią

NABOŻEŃSTWA

Pół godziny przed wieczorną Mszą św.

WTOREK

Koronka Uwielbienia Boga – ku czci św. Michała Archanioła

ŚRODA

Różaniec

CZWARTEK

Nieszpory

PIĄTEK

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIECZÓR ANIELSKI

Pierwszy wtorek miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA

Wtorek – pIĄTEK

16.30 - 17.30

W innych terminach

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria nieczynna: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca), w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Zawierzenie parafii św. Józefowi

W niedzielę, 2 maja podczas Mszy świętych zawierzyliśmy naszą Parafię opiece św. Józefa. W trwaniu przy Jezusie, pomagają nam święci, a wśród nich Opiekun Świętej Rodziny.  Z pewnością należy do tych osób, które trwały – były przy Jezusie. Od samego początku: kiedy jego obecność była dla Niego tajemnicą; kiedy szukał miejsca na jego narodziny; kiedy przyszło zagrożenie został przy nim. Był. Obecność. Tego wszyscy chyba potrzebujemy: żeby ktoś był.
Niech wstawiennictwo Opiekuna Kościoła Świętego pomaga nam w budowaniu Kościoła – wspólnoty – parafialnej i rodzinnej.
„Czuły Ojcze (…) zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła, naszej diecezji
i parafii, w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary. Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu, podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć wszystkie wydarzenia naszego czasu,
których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy.”

AKT ZAWIERZENIA  PARAFII
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

2 maja 2021 r.

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, skromny Cieślo z Nazaretu,
przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Brata,
wejrzyj na Lud Boży pielgrzymujący na ziemi rzeszowskiej,
który dziś pragnie się Tobie zawierzyć.

Czuły Ojcze, który bez stawiania warunków
przyjąłeś do siebie Maryję i Jej Dziecię,
zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła, naszej diecezji i parafii,
w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary.

Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu,
podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć wszystkie wydarzenia naszego czasu,
których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy.

Prosimy Cię, byśmy z Twoją pomocą i za twoim przykładem,
z odwagą i ufnością potrafili przyjąć naszą kruchość i bezradność.
Prosimy Cię, abyśmy z szacunkiem i delikatnością, bez wykluczenia i osądzania,
byli gotowi przyjąć każdego człowieka jak siostrę i brata.

Święty Józefie, opiekunie nieszczęśliwych i potrzebujących,
wygnańców i cierpiących, ubogich i umierających,
ucz nas tej samej troski i odpowiedzialności za każdego człowieka,
z jaką Ty otoczyłeś Dziecię i Jego Matkę.

Ojcze twórczej odwagi,
spoglądamy dziś także w przyszłość pełną wyzwań,
które będziemy musieli podjąć,
aby przezwyciężyć bolesne skutki trwającej pandemii.
Prosimy Cię, byś uprosił nam łaskę prawdziwie boskiej kreatywności,
abyśmy tak jak Ty umieli przekształcić problem w szansę;
abyśmy nie poddawali się rezygnacji wobec trudności,
ale byli zawsze gotowi zrezygnować z naszych przyzwyczajeń,
opuścić bezpieczne schematy i wyjść na spotkanie każdego człowieka,
głosząc Dobrą Nowiną o czułej miłości Boga objawionej w Twoim przybranym Synu,
a naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie.

Józefie, Cieślo z Nazaretu, człowieku pracy,
pomóż nam na nowo odkryć wartość pracy,
która jest uczestnictwem w dziele samego Boga.
Uproś nam łaskę zaangażowania w pracy nad sobą oraz w codziennych obowiązkach,
byśmy nie uchylali się od wspólnego budowania nowych więzi rodzinnych i społecznych.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
wyjednaj nam łaskę ufności i odwagi.
Wyproś łaskę zapomnienia o sobie i zwracania się ku Bogu Ojcu,
byśmy jak Ty mogli wypełnić Jego wolę i z Tobą cieszyć się wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.