STATYSTYKI

Licznik odwiedzin
1586609
Visit Today : 107
Visit Yesterday : 184
This Month : 1485
This Year : 31187
Total Visit : 1586609
Hits Today : 295
Total Hits : 478080
Who's Online : 1

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego. W Kościołach wschodnich poświęcenie to jest zarezerwowane patriarchom.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do Bierzmowania z parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie w roku 2021

Duch wi ty

BIERZMOWANIE 2020

Nasza parafia  będzie rozpoczynać przygotowania do sakramentu bierzmowania (w roku 2020), do którego zaproszona jest chętna młodzież naszej parafii z obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz starsza. Zapisy będą miały miejsce w kwietniu i maju 2019 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zapoznać się z informacjami, który będzie można pobrać w tych miesiącach ze stolików na tyle kościoła oraz w zakrystii.

Czytaj więcej »
BIERZMOWANI MODLITEWNIKI 22.04.18

BIERZMOWANIE-MODLITEWNIKI_22.10.2017

KU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WRĘCZENIE MODLITEWNIKÓW KANDYDATOM DO BIERZMOWANIA Dziś podczas Mszy św. o godz. 17:00 kandydaci do bierzmowania otrzymali „Modlitewniki Dojrzałego Chrześcijanina”. Wyrazili chęć świadomego wejścia na drogę przygotowania do tego sakramentu. Na początku tygodnia modlitw o powołania pamiętajmy także o nich, aby dobrze rozeznali swoją drogę i osiągnęli na niej dojrzałą wiarę.

Czytaj więcej »